Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Våbentype 1882-1905

startside om prissætning i frimindeks om frimindeks Vandmærker kl28-kl33 english version
Våbentype 1882-1905

Udgaven findes som de tofarvede med to typer vandmærker (vm 2 og vm 3) og to forskellige takninger seVandmærker.
Serien blev først udsendt i 1882 i værdierne 5 og 20 øre. Knap 2 år senere blev tegningen ændret og først kom værdien 10 øre til, senere også 1, 15 og 24 øre.

Der er flere forskelle på tegningen i de to udgaver. Hjørnetallene er små i første udgave, skraveringsstregerne berører kronen og bogstaverne i DANMARK er forskellige i de to udgaver. Ses tydeligt i M. Se illustrationerne herunder.
Priser i kroner.
Mere info om 5, 10 og 20 øre på engelsk se
5øre 10 øre 20 øre.
Våbentype 1882-1905 (English)

Vabentype was issued like the bicoloured bicolloured with to types of watermarks and with two different types of perforations, see watermarks.
The issue named våbentype is from 1882. Only 2 values 5 øre green and 20 øre blue were issued in 1882. In 1884 the drawing was modified and more values were added: 1, 10, 15 and 24 øre. There are numerous differences in the drawing between the two issues. The numbers in the corners are small in the first issue, the lines in the figure arond the crown touch the crown and the letters in DANMARK are different. See the illustrations below.
Note prices in DKr.
More info about 5, 10 og 20 øre in English see
5øre 10 øre 20 øre.


1882 1884-1905Nedenstående tabel er en oversigt over de forskellige typer mærkerne findes i - baseret på tegning, vandmærke og takning. Det er kun værdierne 5 øre, 10 øre og 20 øre, der findes i mere end en type.
English
Below you find a table showing the different types of stamps, which can be found. It is based on differences in drawing, watermark and perforation. It is only the values 5 øre, 10 øre and 20 øre that exist in more than one type


Årstal for første udgave
Year for first issue
Kendetegn
Characteristics
Pris
Price
1882 Tegning (Drawing)
vm 2
tk. 14*13,5
5 øre: 150,-
20 øre: 80,-
1884 Ny tegning (new drawing)
vm 2
tk 14*13,5
5 øre: 10,-
10 øre: 10,-
20 øre: 10,-
1895 Ny tegning (new drawing)
vm 2
tk 12,75
5 øre: 1,-
10 øre: 1,-
20 øre: 3,-
1902 Ny tegning (new drawing)
vm 3
tk 12,75
1 øre: 1,-
5 øre: C
10 øre: C
15 øre: 4,-
20 øre: 4,-
24 øre: 10,-


Vabentype blev erstattet samtidig med de tofarvede tofarvede oversigt med nye udgaver seudgaver 1905 og frem.

Farven varierer fra tryk til tryk. Et eksempel ses i billedet herunder, som viser et antal tryk af 20 øre blå 1884.
Vabentype was replaced at the same time as the bicolour stamps the bicolour issue with new stamps in 1905 see stamps 1905 and later

The colour differs from one print to another. as an example the picture below shows a number of issues of 20 øre blue 1884.