Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Forside find mærket om frimindeks

Om priserneDen anførte pris er en typisk pris for mærket, som det er set inden for det sidste år på forskellige auktioner. Det er værd at bemærke at prisen altid vil afhænge af omstændighederne ved det enkelte salg. Hvis mere end en person af den ene eller anden grund ønsker at erhverve det samme mærke kan prisen stige betragteligt ud over det almindelige - ligesom det modsatte kan være tilfældet, når der kun er en køber.

Antallet af potentielle købere og eksistensen af mindstepriser gør dog, at det er ualmindeligt at finde bedre mærker til væsentligt under de priser udgaven oftest sælges til.

Endelig spiller kvalitet en afgørende rolle. Mærker af sekunda kvalitet - manglende takker, misfarvninger, skader i papiret mm reducerer mærkets pris meget væsentligt. Enkelte danske mærker er dog så vanskelige at finde i perfekt kvalitet, at man enten skal være beredt på at betale liebhaverpriser eller acceptere mindre mangler i forhold til det fejlfrie eksemplar. Sådanne mærker er markeret med *.

Pris og kvalitet

Priserne i kataloget afspejler mærker uden fejl og i pænt stemplet kvalitet. Ved pænt stemplet kvalitet forstås mærker, der er stemplet uden at ødelægge motivet på mærket - uden overdreven brug af tryksværte og ægte stemplet. Det vil sige mærket må ikke være stemplet på måde, der viser at det ikke er anvendt til sit formål eller at det er stemplet uden for mærkets normale brugsperiode. Mærkets normale brugsperiode er et noget flydende begreb, da danske frimærker generelt er gyldige til brug selv om de er gamle. Ved normal brugsperiode kan som rettesnor siges den periode mærket var til salg hos postvæsnet plus yderlige nogle få år.

Det er populært, at samle luksustemplede mærker. Det er mærker der er tydeligt stemplet i mærkets egentlige brugsperiode med et retvendt smukt centralt stempel. Luksusstemplede mærker betinger en merpris i forhold til de anførte priser.

Handelsomkostninger

Handelsomkostnigerne på mærkerne er normalt ret begrænsede, fordi nethandel eliminerer eller formindsker en mellemhandlers fortjeneste. Men der er normalt stadig handelsomkostninger forbundet med køb eller salg af frimærker. Auktionshusene tager salær - ofte både af køber og sælger. Det gælder også for auktionshusenes auktioner på nettet. Sådanne salærer kan udgøre en væsentlig procentdel af mærkets pris.

Flere af de netauktioner, der formidler selve auktionen, men ikke fysisk er i kontakt med varen tager også et salær af sælger - typisk på nogle procent af salgsprisen. Hertil kommer oftest forsendelsesomkostninger og gebyr i forbindelse med betalingen.

De anførte priser er inklusive salærer, men ikke inklusive omkostninger til forsendelse og betalingsgebyr. Køb af et frimærke på nettet vil normalt betyde tillæg af porto og kuvert til forsendelse og gebyr til overførsel af penge.

Disse omkostninger er lige store uanset om mærket er dyrt eller billigt - men det betyder, at handelsomkostnigerne er forholdsvis høje for at erhverve de billige mærker, hvis de købes som enkeltmærker over nettet. Procentvis kan handelsomkostningen derfor blive en meget stor del af prisen på billigere mærker til under 10-15 kroner stykket.
Prissættelse af mærker under ca. 15 kroner (2 Euro) er typisk ansat ud fra prisen på serier bundter eller en fornemmelse af hvor meget mærket vejer prismæssigt ved salg af lot med flere mærker. Nogle mærker har en meget lille handelsværdi under 0.50 kroner eller meget mindre pr. stk. Disse mærker er ikke prisansat, men angivet ved C. Tilsvarende på de engelsksprogede sider hvor laveste prisansættelse er 0,10 eller 0,25 €. Priser i kroner og euros angives i afrundede tal. Danske priser er altid i hele kroner. Afrundindingen betyder at eksempelvis 1,25 Euro kan svare til både 9 og 10 kroner.

Prisansættelsen C: Mærket har en handelsværdi som er mindre end ca. 50 øre.De væsentligste dele af kataloget tilgængeligt på engelsk. Specialsider om en bestemt udgave findes oftest kun på engelsk. Den væsentligste forskel på de to versioner - ud over sproget - er at priserne i den engelske version er angivet i euro. Bortset fra mindre afvigelser på grund af afrundinger er priserne enslydende i de to versioner - 1 euro = 7.45 kroner.

Copyright og ansvar

Alle priser er angivet ud fra bedste skøn, og forfatteren af dette katalog kan ikke drages til ansvar for rigtigheden eller det modsatte af de anførte priser. Ansvaret for handelsprisen er en sag mellem sælger og køber.
Kataloget kan kopieres og anvendes til eget brug uden omkostninger. Citering kan ske med kildehenvisning. Kommerciel publicering eller mangfoldiggørelse af kataloget er ikke tilladt i henhold til loven om ophavsret.