Frimindeks 2014: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Forside find mærket om priser home

Om frimindeks.

Frimindeks er en oversigt over de priser, som frimærker handles til aktuelt. Ønsket er at skabe en oversigt for de priser frimærkesamlere betaler, når de handler på auktionshuse eller over nettet.

Handlen med frimærker til samlere har skiftet væsentligt i de seneste 15 år. Før omkring 1995 foregik handlen med frimærker primært hos auktionshuse, frimærkeklubber, frimærkehandlere (butikker), postvæsnet og privat. I midten af 90erne begyndte nethandel at blive en væsentlig handelsmulighed for frimærkesamlere. Nu er handel over nettet meget betydelig. Flere auktionshuse har etableret netauktioner og for nogle af de netbaserede generelle auktionssider er frimærker et meget væsentligt område. En forsigtig vurdering er, at handlen i Danmark over nettet med frimærker dagligt udgør hunderedvis af handler med priser fra få kroner til flere tusinde kroner pr. handel.

Den udvikling har betydet flere ting. Det har gjort det nemt for mange samlere både at købe og sælge mærker direkte, og reducere handelsomkostningerne væsentligt. Det har haft den tydelige effekt, at antallet af forretninger med handel af frimærker til samlere er faldet væsentligt. Om det har ændret de priser frimærker handles til, er mere usikkert. Postvæsnet sælger stadig mange mærker til pålydende, priserne via de store auktioshuse og i frimærkeklubber har også tidligere normalt været under priserne hos frimærkehandlere. Ofte meget betydeligt under.

Tidligere var det sådan, at frimærkeforretningerne var lagerførende af et stort udvalg af mærker fra de mest populære samlerområder. Samleren kunne så med et frimærkekatalog notere, hvilke mærker han eller hun manglede og begive sig ned til frimærkehandleren for at købe de ønskede mærker. Handleren gav ofte et nedslag på prisen i forhold til katalogprisen - men katalogprisen afspejlede ofte et realistisk niveau for prisen hos frimærkehandleren.

Det er få frimærkehandlere, der kan betegne sig som lagerførende af et bredt udvalg af de mange samlerområder, der findes. Antallet af samlerområder og udgivelser er steget meget betydeligt - især de sidste 50 år. De frimærkekataloger, som anvendes afspejler stadig priserne hos lagerførende frimærkehandlere. I Danmark overvejende afa-frimærkekataloget. Situationen er, at en meget stor del af handlen med frimærker til samlere nu foregår på anden måde - og oftest til et helt andet prisniveau end det ses i de eksisterende kataloger.

På den baggrund og med erfaringer fra køb og salg af frimærker er frimindeks.dk et forsøg på at opbygge et frimærkekatalog på nettet, som afspejler aktuelle handelspriser fra nettet eller auktionshuse.

Priserne er angivet ubrugt og stemplet. **=postfrisk, *=ubrugt og o=stemplet

Kataloget revideres løbende.

Forord.

Frimindeks.dk for frimærker er et katalog over danske frimærker fra den første udgivelse i 1851 til og med midten af 2012 Det dækker den periode, hvor hovedparten af de danske frimærker, blev produceret i Danmark. Al produktion af danske frimærker i Danmark er ophørt fra midten af 2012. I de seneste år er produktionsforskelle blevet hyppigere. Mærker optræder i flere takninger, og der kommer flere varianter, som utakkede i miniark, manglende farver og forskellige papirtyper. Nogle af disse er sjældne andre er helt almindelige. Vær forsigtig med at betale dyrt for disse varianter, da nogle af dem er almindelige.

Katalogets opsætning ændret i 2010

Siden kataloget første gang gik på nettet i slutnien af 2006 er der kommet mange mails af kritik og meninger til frimindeks. Tak for dem. Nogle af disse mail har haft indflydelse på ændringer i kataloget. Omkring 1. juni 2010 blev den engelsksprogede del isoleret fra den danske del og opsætningen ændret. Af væsentlige ændringer er bl.a. at katalogets menu er ændret, så det bliver nemmere, at gå hurtigere til andre sider. Mange illustrationer er udskiftet til det bedre. Priserne bliver angivet for både ubrugte og stemplede. Nummereringen bliver ændret således, at mærkerne bliver nummereret fra #1 og fremefter i perioden 1851 - 1970. Herfra er nummereringen uændret. De manglende opdateringer vedrørende kvadrater og Postfærge er foretaget. Ændringen betyder, at der i en perioden siden juni 2010 har eksisteret en engelsksproget version i ny opsætning med priser, som omfatter ubrugte, og en dansksproget som er uændret. I forbindelse med ændringen er priserne reguleret for enkelte mærker i den engelsksprogede del. Ændringerne er generelt små, da prisniveauet for danske mærker fortsat er nogenlunde stabilt. Disse prisjusteringer vil først blive opdateret i den danske del senere. Mindsteprisen er ændret til 0,25 €. Det svarer til knap 2 kr.

Systematik og nummerering

Systematikken i kataloget er, at de ældste udgaver katalogiseres først i kataloget og derpå følger kataloget i hovedreglen frimærkets udgivelsesdag således, at de nyeste udgaver står til sidst i kataloget.

Alle udgaver er forsynet med et hovednummer. Nummereringen falder i fire afsnit nemlig: De ældste udgaver, der betegnes de klassiske udgaver fra 1851 til 1905. De er nummereret med bogstaverne kl foran nummeret. Derpå de bogtrykte udgaver fra årene 1905 til 1932. De er nummeret med bogstaverne bg først. Derpå de stålstukne udgaver fra årene 1933 til 1970. De er nummereret med bogstaverne st først.
Herefter er alle udgaver katalogiseret efter det år, hvor de først blev udsendt. De er nummereret først med de to sidste cifre i årstallet derpå en bindestreg og så efterfulgt af et nummer.

Ophavsrettigheder og kopiering.

Kataloget kan kopieres og anvendes til eget brug uden omkostninger. Citering kan ske med kildehenvisning. Kommerciel publicering eller mangfoldiggørelse af kataloget er ikke tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Fremtidig udvikling af kataloget.

Den fremtidige udvikling af kataloget afhænger i høj grad af brugerne. Forslag til ændringer, tilføjelser eller begrundelser for ændring af de anførte priser er derfor meget velkomne. Skriv til frimindeks
COPYRIGHT 2006: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2007: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2008: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2009: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2010: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2011: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2012: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2013: Frimindeks.dk COPYRIGHT 2014: Frimindeks.dk
©: frimindeks.dk - all rights reserved Opdateret d. 11.1.2014