Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

startside Stålstik 1961-66 Stålstik 1967-70 home

FRIMÆRKER PÅ PAPIR MED FLUORESCENS

STAMPS ON PAPER WITH FLUORESCENCE
Danske frimærker på fluorescerende papir

Nogle danske frimærker findes på papir med flourescens.

Fluorescens bruges til frimærker fremstillet på særligt papir, som er i stand til at tilbagekaste lys, der ikke er synligt for menneskets øje, som en hvid til hvidgullig farve. For at bestemme om et mærke er på papir med fluorescens eller ej kan man bruge en lampe, der udsender kvartslys. Kvartslyset tilbagekastes så fra frimærket. Er papiret med fluorescens ses et lyst mærkebillede i en hvid til hvidgul farve. Er mærket på almindeligt papir vil det ikke lyse og fremstår gråt. Fluorescens observeres bedst i et mørke.

Årsagen til at frimærker trykkes på papir med fluorescens er at genlyset fra mærket anvendes af maskiner til retvendning af brevene inden de stemples. I Danmark begyndte fremstillingen af frimærker på fluorescerende papir i 1962. Da papir med fluorescens er lidt dyrere end almindeligt frimærkepapir blev der i en forsøgsperiode solgt frimærker på begge typer papir. Forsøget fandt sted i Århus fra slutningen af 1962 - og mærker udsendt på papir med fluorescens blev solgt i Århus, mens frimærker på almindeligt papir blev solgt i resten af landet. De fleste frimærker udsendt i årene 1962 til begyndelsen af 1967 er udsendt både på almindeligt papir og med fluorescens. Derefter blev de fleste mærker udsendt på fuorescerende papir. Dagligdagsmærkerne blev i endnu nogle år fremstillet på to papirtyper. Det sidste mærke, der er fremstillet med de to typer er 100 øre rød Margrethe II - se 76-14.

Nedenfor er en liste over de danske frimærker, der er udsendt på begge typer papir. Der er anført tre priser første række er stemplede på almindeligt papir, anden række er stemplede på papir med fluorescens og tredie række er for mærker tydeligt afstemplet i Århus i brugsperioden. Alle priser i danske kroner. Eksempler på sidstnævnte er illustreret herunder
Danish stamps on fluorescent paper.

Some Danish stamps can be found on paper with fluorescence.

Fluorescence is used on stamps made on special paper, which has the ability to reflect light not visible to the human eye. The reflected light is seen as a white or yellow-white light.

To detect if a stamp is on paper with fluorescence, you can use a lamp with ultraviolet light. The ultraviolet light shall be reflected from the stamp and if it is fluorescent - you will see a bright drawing of the stamp in a white or yellow-white colour. If the stamp is on paper without fluorescence the stamp looks dull and greyish. To observe the stamps for fluorescence - it is best done in dark environment.

The purpose of using paper with fluorescence is that the reflection of the light can be used in machines to turn the letter in the right position for cancellation.

In Denmark the production of stamps with fluorescence began in 1962. As paper with fluorescence is a little more expensive than normal paper, there is a test period when there was produced stamps on both types of paper. The test with fluorescence happened in Århus from the end of 1962 - and stamps sold around Århus in the following years was on paper with fluorescence, while they were on normal paper in the rest of the country. Most stamps released in the years 1962 to the beginning of 1967 can be found on both types of paper. After 1967 it is only the most used stamps that are made on normal paper. The last stamp that was prodused on two types of paper is 100 øre red Margrethe II - see76-14.

The chart below notes Danish stamps that is found on both types of paper. The first column shows the price for normal paper, the second column shows the price on paper with fluorescence and the third row is for stamps cancelled in Århus in the period of natural use. All prices in Danish Kroner.Examples on stamps cancelled in Århus is shown below.startside
Mærker udsendt på papir med flourescens og på almindeligt pair.
Nummer Værdi Farve Alm. papir Flourescens Flourescens
stemplet Århus
note
st1 1 øre sort C C
st50 5 øre rød C C
st99 1 kr brun C C
st100 2 kr rød C C
st101 5 kr blå C C
st122 10 øre grøn C C
st139 12 øre gulgrøn C 10,- 80,-
st195 60 øre blå C 10,- 70,- SAS 10 år
st 197 20 øre brun C 8,- 45,-
st 198 30 øre rød C C 4,-
st 199 35 øre mørkgrøn C 10,- 65,-
st 201 50 øre blågrøn C 1,- 10,-
st 202 60 øre blå C 2,- 10,-
st 206 25 kr grøn 2,- C
st 209 1.50 kr violet C C
st210 60 øre blå C 1,- 10,- Ballet
st211 10 øre brunrød C C 8,- Børkop Mølle
st213 60 øre blå 1,- 15,- 90,- Selandia
st214 35 øre violet C 1,- 8,- Tivoli
st215 20 øre brun C C 10,- Møns Klint
st216 35 øre rød C C 10,- FAO
st217 15 øre grøn C C 8,-
st218 25 øre brun C C 4,-
st219 35 øre rød C C 4,-
st221 15 øre grøn C 1,- 10,- fugleflugtslinien
st222 60 øre blå C 3,- 20,- 100 år post
st223 35 + 10 øre rød 2,- 3,- 30,- Vanførefonden
st224 35 øre rød C 1,- 8,- Niels Bohr
st225 60 øre blå C 2,- 10,- Niels Bohr
st227 35 øre brunrød C B A 150 år skole
st230 60 øre blå C 3,- 20,- Havundersøgelse
st231 35 øre C 1,- 10,- Frimærkets Dag
st232 25 øre brun C 1,- 8,- Karup Å
st233 15 øre grøn C 1,- 12,- Handelsskole
st234 25 øre lysgrøn C C 5,-
st235 40 øre brun C C 2,-
st236 50 øre rød C C 2,-
st237 80 øre blå C 1,- 8,-
st238 80 øre blå C 2,- 15,- ITU 100 år
st239 50 øre rød C C 6,- Carl Nielsen
st242 50 øre rød C C 6,- ballet
st244 40 øre brun C C 6,- Bogø Mølle
st247 25 øre grønsort C 1,- 8,- Hedeselskabet
st248 50 øre rød C 1,- 6,- Chr. Kold
st249 50 øre rød C C 6,- Assistenshuset
st250 80 øre blå C 1,- 15,- Holte Alle
st251 80 øre blå C 2,- 18,- Georg Jensen
st256 50 øre rød C 1,- 12,- Musikkonservatoriet
st257 80 øre blå C 2,- 12,- EFTA
st258 25 øre grøn C 1,- 8,- Kbh. 800 år
st259 40 øre brun C 1,- 6,- Kbh. 100 år
st260 50 øre rød C 1,- 6,- Kbh. 800 år
st261 80 øre blå C 2,- 20,- Kbh. 800 år
st264 50 øre brun C C 2,-
st265 60 øre rød C C C
72-07 70 øre rød C C 2,-
74-04 70 øre rød C C 8,-
74-18 90 øre rød C C 2,-
76-14 100 øre rød C C 1,-