Frimindeks: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Vandmærker og takninger

Watermarks and perforations

startside om prissætning i frimindeks om frimindeks english version

VandmærkerAlle danske frimærker udsendt før 1930 har vandmærker. Alle mærker udsendt efter 1930 har ikke vandmærker.

Der findes fire typer vandmærker. De første tre er tegningen af en krone i forskellige størrelser og med variationer i tegningen. De er beskrevet som vm 1, vm 2, og vm 3. Når vandmærket er korrekt placeret på arket, ser man en krone på hvert frimærke, men variationer findes og er ikke sjældne. Det sidste vandmærke er vm 4. Dette vandmærke har kors placeret i et mønster over hele arket. Alle vandmærketyper findes omvendt på nogle udgaver, og de er ikke sjældne på nogle frimærker.

Frimindeks.dk indkluderer ikke frimærker med omvendt vandmærke eller andre variationstyper ved placeringen af vandmærket på frimærket.

Herunder ses en illustraion af de fire typer af vandmærker, som findes på danske frimærker.

WatermarksAll Danish stamps issued before 1930 have watermarks. All issues after 1930 do not have watermarks.

There are four types of watermarks. The first three are crowns in different sizes and other variations in the figures. They are described as vm 1, vm 2 and vm 3. When the watermark is correct placed on the sheet, you see one crown on each stamp, but variations do exist and are not rare. The last watermark is vm 4. This watermark has crosses placed in a pattern over the entire sheet. All types of watermarks can be found inverted on some stamps, and they are not rare on some issues.

Frimindeks. dk does not include stamps with inverted watermark or other types of variation in the orientation of the watermark on the stamp.

Below you see an illustration of the 4 types of watermarks found on Danish stamps.


Illustration af 4 vandmærketyper. Fra venstre til højre vandmærke 1 - vandmærke 4 (vm1, vm2, vm3 og vm4).
Illustration of the 4 types of watermarks. From left to right watermark 1 - watermark 4 (vm1, vm2, vm3 og vm4).TakningerTakninger er angivet ved antallet af takker på 2 cm. Det er det samme mål, som bredden af dagligdagsmærker. Takningen kan derfor bestemmes på næsten alle tidlige udgaver ved at tælle antallet af takker på top eller bund af mærket.

Takning beskrives som tk efterfulgt af et eller to tal. Hvis der kun er et tal har alle sider på frimærket samme takning. Hvis der er to tal er det første tal takningen i top og bund, mens det andet tal er for siderne.

Der er forholdsvis få forskellige takninger på danske frimærker. De mest almindelige er tk 14*13,5, tk 12,75 og tk 14*14,5.

PerforationsPerforations are described as the number of teeth on 2 cm. This is the same distance as the width of the daily used Danish stamps. It means that you can count the perforation by counting the number of teeth on the top or the bottom of nearly all the early issues.

Perforations are described by tk followed by one or two numbers. If there is only one number all sides of the stamp have the same types of perforation. When there are two numbers the first number is for top and bottom. The second number is for the sides of the stamp.

There are not many different types of perforation on Danish stamps. The most common are tk 14*13,5, tk 12,75 and tk 14*14,5.